sempervivum in soorten - sevenhills_000

Sempervivum

Huislook

SEMPERVIVUM 'van der Steen'

SEMPERVIVUM 'Sprite'

SEMPERVIVUM 'Skrocki's Bronze'

SEMPERVIVUM 'Silberkarneol'

SEMPERVIVUM 'Rubin'

SEMPERVIVUM 'Reinhart'

SEMPERVIVUM 'Red King'

SEMPERVIVUM 'Red Chief'

SEMPERVIVUM 'Pilatus'

SEMPERVIVUM Kramer's Spinrad'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM 'Hey Hey'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM 'Hayling'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM 'Feldmaier'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM 'Direktor Jacobs'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM ciliosum var.borisii

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM calcareum 'Mrs. Giuseppi'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM calcareum 'Bicolor'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM 'Bronco'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM 'Black Top'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM arachnoideum 'Silberring'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM arachnoideum 'Rheinkiesel'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM arachnoideum 'Minor'

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM arachnoideum 'Claerchen'

Hoogte: 10 cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM arachnoideum

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur:

SEMPERVIVUM pittonii

Hoogte: cm | Bloeitijd: juni-juli | Kleur: